Corona regels


__________________________________________________________________________ 
 
Het leven leert ons dat alles verandert. Deze tijd is een uitnodiging om buigzaam te zijn als bamboe. Als we met zijn allen flexibel omgaan met de nieuwe situatie en zorgen voor elkaar dan kunnen we er weer een mooi seizoen van maken.
 

 
Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van het coronavirus.
 
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u corona geen kans.
 
Basisregels voor iedereen: 

- Was vaak en goed uw handen.
- Houd 1,5 meter afstand van anderen.
- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.  
Was uw handen

- Was vaak en zorgvuldig uw handen
- - 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
- - Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en           natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
- Was daarna uw handen.
- Schud geen handen.
 
 
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

- Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk. Tenzij er een uitzondering geldt.
- Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
- Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 
Geef elkaar de ruimte

- Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat u kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.  
 
Klachten? Blijf thuis en laat u gelijk testen.

Of u in quarantaine moet, hangt af van of u al beschermd bent tegen corona of niet. Wanneer u terugkomt uit een zeer hoog risicogebied moet u voldoen aan de quarantaineplicht. Ook als u al beschermd bent.
 
Wanneer ben ik optimaal beschermd tegen corona?

U bent optimaal beschermd tegen corona als:
- Het meer dan 14 dagen geleden is dat u een 2e prik heeft gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna.
- Het meer dan 28 dagen geleden is dat u één prik heeft gehad met het vaccin van Janssen.
- Het meer dan 14 dagen geleden is dat u één prik heeft gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en u daarvoor corona heeft gehad.
- U binnen de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
 
Bent u beschermd tegen corona? Dan hoeft u niet in quarantaine. Wel is het belangrijk om uw gezondheid goed in de gaten te houden. Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Laat u dan altijd testen en gebruik hiervoor nooit een zelftest.
 
Quarantainecheck

Wilt u weten of u het nodig is om te testen en in quarantaine te gaan? Doe de check via quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
 
Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Dat geldt ook voor kinderen. Kinderen tot 4 jaar mogen eventueel wel naar de opvang als zij verkoudheidsklachten hebben.
 
In de volgende situaties gaat u in quarantaine en kunt u ook zonder klachten getest worden:
- Nauw contact van iemand met corona en u bent nog niet beschermd tegen corona.
 
Bent u nog niet beschermd en bent u dicht in de buurt geweest van iemand met corona (binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer binnen 1,5 meter)? Dan bent u een nauw contact. Ga 10 dagen in quarantaine en laat u zo snel mogelijk testen. Op de 5e dag laat u zich nog een keer testen. Als die test negatief is kunt u de quarantaine beëindigen. U krijgt een speciaal telefoonnummer van de GGD om de testafspraak te maken. Vermijd contact met kwetsbare personen tot en met dag 10 na het laatste risicovolle contact. En blijf de basisregels volgen. Krijgt u klachten? Dan blijft u thuis en maakt u een nieuwe testafspraak. Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van de persoon met corona. Uw huisgenoot heeft zware klachten en u bent nog niet beschermd tegen corona.

- Heeft iemand in uw huishouden naast milde corona klachten ook last van koorts of benauwdheid?
 
Dan blijven alle huisgenoten die nog niet beschermd zijn thuis tot de testuitslag bekend is, ook als zij zelf geen klachten hebben. Zodra een van de andere huisgenoten ook  klachten krijgt laat deze persoon zich testen.
 
Als blijkt dat u corona heeft hoort u van de GGD wat u moet doen. De GGD voert samen met u bron- en contactonderzoek uit. Als blijkt dat u geen corona heeft dan mag u weer naar buiten. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
 
Let op: Blijf altijd de basisregels volgen en wees extra voorzichtig rondom ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, ook na een negatieve testuitslag. Vermijd contact met kwetsbare personen tot 10 dagen na het laatste risicovolle contact als u bent getest zonder klachten of als u terugkeert uit het buitenland. U kunt namelijk nog klachten ontwikkelen.
 
Frisse lucht is belangrijk! Zorg dat thuis, in winkels, in de horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.
 
- Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting ook plaatsvinden via virusdeeltjes in de lucht. 
- Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. 
- In welke mate frisse lucht helpt om verspreiding tegen te gaan is onbekend. Maar het is wel belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Daarnaast is het belangrijk om ook de andere basisregels in acht te nemen: handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten en laat je testen.
 
Er geldt nog een aantal voorwaarden voor sporten: 
 
- Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 
- Gezondheidscheck en bezoekers vragen zich te registreren is verplicht.
- Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.